Preview Mode Links will not work in preview mode

BESURICATA EL PODCAST


Nov 29, 2017

Els mapes han format part de la cultura de l'homo sàpiens des de temps immemorials. Els necessitem perquè ens ajuden a situar-nos i a entendre el món que ens envolta. 

Han passat milers d'anys i avui aquesta realitat és més viva que mai. Estem vivint una autèntica revolució històrica en l'ús de la informació geogràfica. Mai abans disposar del mapa que necessitem en el moment en el qual el necessitem ha estat tan senzill. Mai abans hem tingut tantes dades geogràfiques l'abast a punt per fer-la servir. 

Marc Roses, responsable del departament SIG (Sistemes d'Informació Geográfica) a SILME, ens explicarà de quina manera els mapes ens poden ser útils en els nostres negocis o objectius particulars.

Podeu trobar tota información relacionada amb IDE MENORCA a cartografia.cime.es